Barnkonvention och Barn-ombudsmannen var fanns ni hos Sofia Rappp Johansson

Detta skriver jag i egenskap av vice ordförande i Barn och Ungdomsrättspartiet, inte som bloggaren Anne Skånér.

Staten har avsagt sig allt  ansvar för barn som farit illa efter 1980. Det innebär att barn i framtiden hamnar i ett juridiskt dilemma om de skall stämma en myndighet för vanvård. Barn som i vuxen ålder tar upp s.k vanvårdsärenden riskerar bli skyldig staten pengar istället för  tvärtom. Nu har Sofia via Facebook och ren skär tiggeriverksamhet lyckats skrapa ihop beloppet och JK kan klappa sig på huvudet över en lyckad affär, allt medan Sofia kämpar vidare för att betala advokatkostnaderna. Statsministern vill ju förbjuda tiggeri, kanske skall den verksamheten hamna på Facebook och därmed bli laglig.

Var skillnaden enligt JK – domen i Sofia Rapp Johanssons fall, (statens gräns 1980 och låt säga mitt exempel 1975), måste ses som svävande, då plötsligt kommunerna har ansvaret efter 1980 – den sk placerande-kommunen. Enköpings kommun sa på ett tidigt stadium att ansvaret inte var deras, då ärendet var preskriberat – med andra ord äldre än 10 år. Detta kontrollerade Sofia själv innan processen mot Staten sattes igång.

Den stat som beslutat om Socialtjänstlagen och LVU har plötsligt inget ansvar över sin egen lagstiftning. För om det är kommunens ansvar blir det Förvaltningsrätten som får ansvaret och deras intresse och kunskapsnivå är inte mycket att hänga i granen. Doniafallet i Landskrona är ett bra exempel på hur kommuner kan skyffla runt ansvar.

Nu säger JK att parterna stämt fel myndighet, det är kommunens ansvar. Det ansvar som bara skiljer ett år mellan det statliga 1980 och i luften hängande 1981 och framåt. JK borde väl från början ärendet lämnades in kunnat informera om detta för snart tio år sedan. (Justitiekanslern är en myndighet under regeringen vars uppgift bland annat är att reglera skadeståndsanspråk mot staten och att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.) Eller var cynismen så tung att man insåg förlusten och därmed pengar till staten?

lannes

När beskedet om kommunernas ansvar kom i domen, uppstår en delikat fråga. Den gäller dagens barn i samma situation. En placerande kommun t.ex Fagersta kan överlåta ärendet till den kommun som barnet placeras i. Detta är upp till kommunerna. I en liknande stämning skulle då Fagersta Kommun kunna frånhävda sig ansvaret till den nya kommunen, som i sin tur hänvisar till Fagersta etc. Det innebär ett antal prövningar innan ens sakfrågan -vanvården- kan tas upp. Den som betalar är givetvis det klagande barnet. Oddsen i detta spel kan vi se som given – förloraren är barnet.

Jag hade önskat att Barnombudsmannen engagerat sig mer i detta än vad som varit. Inte i Sofiafallet utan principiellt om det är rätt att barn inte skall kunna föra sina ärenden vidare av risk att hamna i skuldfällan och för att man saknar medel och därmed förlorar den demokratiska rättigheten att föra en juridisk process mot jätten Staten? Fredrik Malmberg är i mina ögon en av de få BO som fört barns talan, men här känns det som Åsa Regnér lagt direktiv om vad som får tas upp eller inte. Att tala för Barnkonventionen som lag är en sak, men var finns de juridiska rättigheterna för barn i den lagstiftningen. Jag vill också minnas att BO inte diskuterade Doniafallet trots att det var ett minderårigt barn.

OSA Fredrik Malmberg

Socionom är du en bra förälder

När barn omhändertas sker det ut i från skyddsfaktorer, som våld, misshandel, övergrepp och beteendestörningar i tonåren kanske i kombination missbruk. Jag köper det liksom att föräldrar ber om hjälp eller att unga människor själva kontaktar socialtjänsten för problem hemma. MEN här slutar det!

Begreppet omsorgsbrist om barn är däremot ett tvehugget huvud – låt oss lista socialtjänstens regelverk för LVU av barn till exemepel ensamma mammor, kanske med en egen problematik i botten.

Du möter en socialsekreterare, kanske barnlös, nyutexaminerad, Du möter en erfaren med egna barn.

Du ställs inför faktum att du bara har brister i omsorgen om ditt barn. Tilldelas en lista om vad som ska ändras.

1/ Du är en dålig mamma om du har  fasta rutiner för dina barn.                        Har rena kläder och minst tre ombyten på dagis. Du ska laga middag varje dag samma  tid, inga qvick midddagar utan lagat från basvaror. Räknas korv och makaroner till det  senare. Du ska vara en trygghet och skyddande faktor för ditt barn. Se till att dina ev  skolbarn också har en berikande fritid. Kunna hjälpa till med läxor även om du själv  aldrig haft bra betyg i ämnet eller ens kan dagens skolmatte. Du ska krama och gosa med barnen – kommunicera med barnet, läsa dess signaler.

Listan kan fyllas på av brister.

2/ Du är en dålig mamma om du har rutiner, har allt för rena kläder och tvättar för ofta. Du ska inte göra intrång i barnets värld med t.ex middag kl 18 varje dag, det är påträngande i barnets integritet. Du ska inte ha fasta sovtider utan kunna vara flexibel. Du har fritidsaktiviteter som stimulerar ditt barn och skapar ett aktivt barn.  Du ska inte tvätta blöjbarn i rumpan vid blöjbyten, det är en fixering. Du ska inte  krama  och gosa med barnet för ofta. Du får inte bli för beskyddande. Alltid se till att ha rätt umgänge.

Mina frågor: Du barnlösa socionom, som festar på krogen på helgen, lever singelliv vad kan du av ovanstående. Var i utbildningen ingår det?

Du med egna barn följer du regelverket du själv sätter upp? Tänk jag vet socionomer som missbrukar, lever med män som misshandlar. Socionomer vars barn är grava missbrukare.

Låter sina barn springa vind för våg. Kränker sina barn.

Kanske borde ni ha fått en orosanmälan och hamnat på andra sidan skrivbordet.

 

Långa arbetsdagar för barn – problem?

När vuxna jobbar åtta timmar, tycker vi det är långt. Kortare arbetsdagar för vuxna har diskuterats i flera år och i några fall prövats med framgång.

Nattarbete är vida känt att det sliter på kroppen, mentalt och på sikt kan innebära också fysiska åkommor. Detta forskas och talas om.

img_7879När småknoddar anländer till förskolan kl 06.00 på morgonen av stressade föräldrar tycker vi det är självklart att små barns dag börjar vid femtiden, att de kanske tillbringar upp till sex, sju timmar ibland längre tycker samma samhälle är naturligt.

När barn börjar skolan är den slaviska tiden runt åtta på morgonen, därefter tillbringar unga människor en arbetstid inom skolan på ca 8 timmar inkl läxläsning blir dagarna ca tio timmar. Det är med andra ord hårdare krav på barn än på vuxna och sedan undrar vi varför så många tonåringar, barn och unga vuxna drabbas av perceptionstörningar, stökar i klassen, skolkar och i värsta fall droger/kriminalitet.

Samtidigt vill politikerna dra ner på loven, korta sommarloven och lägga fler timmar på den grupp som redan har det tuffaste schemat. Tänk om samma politiker hotade att dra in semesterdagar – behöver inte säga mer.

OM vi började tänka från beslutsfattarhåll hur barn drabbas för att vuxenvärldens intresse och måsten är större för vuxna än barn kanske bilden kunde bli en annan. Det mest tragiska i barnens och de ungas värld är att ingen frågar just dem om hur det skulle kunna vara. Vill vi förbättra för vuxna borde grunden vara – börja med barnen. Ett annat tempo, lugnare start på dagen, senarelagd s.k förskola kanske skulle få fler idag, stökiga ungdomar att fungera bättre, orka skolan och öka inlärningsmotivationen.

Socionomdagarna – en köp och säljmässa från barn till socionomer

Så där en 75 stycken seminarium, en del i salar med högtalare, i andra bara en gardin neddragen och inga mikrofoner. 75 stycken seminarium på två dagar, varav de flesta med bara ett öga på rubrikerna fick mig att fundera över varför man åker från Skåne till Älvsjömässan för att övervara Socionomdagarna.
Klart mest intressant, ”Vart är socialtjänsten på väg” samtalet melon Gunlis Angsell, Anette Bäckström och Claudette Skivling, tre socionomer med kunskap och erfarenhet på över 5 decennier. En tid i förändring som gått från det innersta hjärtat i jobbet till att bli kalkylator åt det ekonomiska systemet, där hjärtat måste låsas in för att ekonomerna ska bli glada.
Allvarligt,  varenda socionomstudent, socialpolitiker och trångsynt tjänstemän borde lyssna på dessa tre kvinnor där moderatorn, Anna Frediksson, journalist fick det hela att bli ett intressant runda bordssamtal.

15129564_10154059482185418_5006087080014056896_o

Givetvis jag hann inte alla seminarier, de kanske var bra, men märkligt vad rubriker kan få en att känna som om de gamla nyheterna repeteras dagen efter. Däremot var ruljangsen i full gång, Socionomdagarna låter så fint, för att tas över av månglarverksamhet, här säljer man barn och socionomer till samma marknadspris som i övrigt. HVB hem, behandlingsverksamhet, alla har de långa listor över vad de kan klara, från Neuropsykiatri till kriminalitet och missbruk. Och inom vuxenvården är tonerna dem samma, vi fixar det – köp våra tjänster. Räknade ut att samtliga behandlingsförsäljare måste ha en uppsjö av utbildade och kompetenta anställda runt 30-40 stycken i snitt. Den sociala sektorn har blivit en gigantisk marknad med skattemedel och människan och barnen som insats.

En gigantisk säljar- och köpmarknad med levande människor  som produkter. Faktum var att antalet konsultbolag som hyr ut, rekryterar socionomer var många, medan, kommunerna lyste med sin frånvaro, Botkyrka undantaget som vågade utmana. Borde inte flera kommuner funnits på plats! Erbjudit bra arbetsvillkor, bra löner och möjligheter till att verkligen utföra bra jobb, där det dåliga samvetet inte behöver sova bredvid sig.

Ska inte socionomer, socialarbetare få ha sin mässa, säger ni, jo då men syftet borde väl vara lite framåt, i tiden, visionärt, nytänkande och aktuellt. Jag antar att man efter mässan vill vara fylld av energi, jag är inte säker på att det blev så för alla, om inte dagarna också fyllde lite ledighet i Stockholm med mässan som ursäkt.
Det kunde varit mer av hur är det att arbeta som invandrare på en socialbyrå, hur får man den egna kulturen och jobbet att fungera. Olika synsätt. Eller kan verkligen en person med en allmän utbildning inom socialt arbete, efter fyra år sätta diagnoser på barn och föräldrar utan att det utretts av en expert på diagnoser? Hur får vi rättssäkra bedömningar i barn- och familjeärenden? Hur hjälper vi familjer att kunna ha kvar sina barn istället för att skicka dem på dyra HVB- och Fosterhem? Hedersrelaterade brott, kan en svensk 24 årig nyexad socionom förstå detta? Kan en 24-åring säga till en medelålders som förlorat jobbet efter 30 år, om hur de ska söka jobb, leva sitt liv!
Med andra ord menar jag att ämnen inte saknas, men att den röda tråden på Socionomdagarna spretade åt alla håll. Och att för mig som iakttagare kanske bara gnäller, men nog kändes det mer som en kapitalets marknad än en mässa om människor.
Dagens icke-kommersiella deltagare KRIS Kriminellas revansch i Samhället. BotKyrka Kommmun
Dagens slapplats: En massagestol som jag gärna suttit i. hela dagen.                                    Dagens PS: Har aldrig samlat så många användbara pennor som där samt ett överfallslarm.

Mitt Airbnb: Ett möte med världen på 52 kvadratmeter

När jag för drygt ett år sedan startade som airbnbvärd, var tanken att få in lite extrapengar på det sovrum jag inte använder. Idag är min vy en helt annan, jag möter ett FN i miniatyr hemma hos mig. Jag är inte intresserad av att hyra ut lägenheten, inte bli en form av billighetshotell – idag är de sociala mötena överordnat. Jag får kritik för att bostaden inte är städad som ett hotell i några fall, men jag bjuder inte på hotell utan möten i ett svenskt hem och där är sovrummet och badrummet alltid städat.

Det är otroligt när jag tänker på vilka otroliga människor jag mött, som sovit i mitt minisovrum, med mig boende på vardagsrumssoffan utanför. Eftersom jag måste dela mitt sociala intresse med tyvärr ekonomi, räknar jag på öret ut hur mycket jag måste ha gäster för att täcka upp, och nu som i november rear jag ut rummet vilket gör att efterfrågan ökar. Men fortfarande är varje gäst en välkommen sådan, som jag efter förmåga och vetskap försöker guida i vårt Stockholm. Jag vill bjuda på närhet till vårt samhälle, familjärt bemötande. Inte betalande enbart utan också dela hur ett svenskt hem kan fungera när vi är som mest öppna och generösa. Faktum är att det bemötandet betalar tillbaks så mycket av relation, gryende vänskap och kontakter. Och inte minst insyn i samhällen och kultur som man kanske inte vet så mycket om. Med andra ord vi delar våra erfarenheter och våra kulturer med öppna sinnelag.

Mina boende har hittills kommit från Asien, USA, delar av Europa och varje en har varit ett unikt möte. Ska berätta lite om detta.

Min första gäst var en kvinna som var här på workshops för dans, hon gav mig en present, en öl och ett ölglas från München. Hon drog iväg varje morgon till sina workshops, kom hem sent, men just den friheten att jag inte sätter tider gör att de boende känner sig fria.

Ett annat möte var det kinesiska gayparet, där ena partnern var mycket bestämd över att hans vän inte gick för mycket eftersom han hade gjort illa foten. Så de tillbringade mycket tid vid mitt matbord. Jag hade en fruktansvärd hosta och de tog därmed hand om mig. De kokade kinesiska brygder som skulle lindra hostan. De lagade mat och de pysslade om mig. En högst märklig sits då jag var värdinnan. Men vi pratade också mycket politik, om det kinesiska samhället. Om att vara hbtq i Kina och sa de. att bland den unga generationen är det inte konstigt men däremot hos äldre. Regeringen agerar inte mot hbtq så länge de inte utgör ett politiskt hot. Chin, utbildad animatör och bildkonstnär berättade att hans föräldrar inte visste att han delade lägenhet med en man. Han ville vänta tills han hade en säker karriär och ekonomi, vilket skulle göra det lättare att få dem acceptera deras förhållanden.

Min första kinesiska familj var en professor i psykologi och hennes man. Han var chef över ett företag i Kina och reste mycket på bl.a USA. De hade sin femåriga dotter med sig och mitt rum knappt stort för en skulle delas av tre. Ordnade en uppblåsbar säng och lyckades fixa dotterns bädd. Jag döpte henne till Prinsessan från Shanghai (se bild).14352131_10153893402520418_8385714845284631545_o

Från Singapore kom ett par där hon representant för Vietnams Post. De föredrog att bo privat på sina semestrar, då hon i jobbet alltid bodde på hotell där hon knappt hann mer än att sova. Det sociala mötet var viktigt.

Ett enda möte som från början gav mig en viss tvekan, var en dotter och hennes mamma. De kom från Grekland och målet var inte turism utan att kunna stanna i Sverige. Den första frågan var ”när kan vi börja lära oss svenska”. Den andra, kan min mamma få ett jobb i Sverige (mamman pratade enbart grekiska) och den tredje ”hur kan vi ordna en lägenhet”.

Tiden användes till att ringa diverse suspekta ryssar som tydligen löste deras boende temporärt. Flickan nyss gått ut gymnasiet med redan översatta betyg till att kunna söka universitet i Stockholm ville göra sina studier är men som minderårig måste mamman vara med och övervaka. Jag förklarade att de måste kontakta myndigheter för att kunna lära sig svenska via SFI och lägenhet – ja det kunde de glömma – det är trångt på den svenska bostadsmarknaden. Vet inte hur det gått för dem, men snacka om att ta en chans.

En bullrig men hjärtlig amerikan och hans son, med rötter i Sverige stannade tre dygn. Två minst sagt storvuxna grabbar skulle dela min säng på 1,20 ;).

”Feedback om värden:
Really only good for couples or singles. My son and I shared a BR but really two small for that comfortably (He slept on a blow up mattress and he’s a big guy so kind of tight). We had a great time with Anne though.”En omöjlighet, fram åkte den uppblåsbara sängen som därmed gjorde att man knappt tar sig in i rummet. Men otroligt trevliga och givna beundrare av Bernie Sander som blivande president. Gissar att de är besvikna idag med valutgången.

 

Mitt första par där kvinnan var gravid och som blev så förtjusta i min hund Axel.14900392_10154013483295418_2677063996208190554_n

Trevliga gäster som frågar efter ”typical Swedish food” brukar jag ta med till Årsta till 2 Små Svin, som är det mest svenska vi har med inslag av Danmark. Det dracks och åts. Öl, snaps, mat och de var så nöjda med avslutningen på sin resa. Förutom se kommentar :):

Ett möte var en färgad tjej från Whasington som jobbade i Obamas administration för miljöfrågor, hon lyfte vattnet och oljan som deras stora problem. Vattenbristen, sa hon är det största hotet i USA, inte terrorism etc. Vatten i USA är en lika stor handelsvara so någonsin oljan.

Nu har jag ett ungt polskt par som bara är så, de delar mitt frukostbord, tar hand om allt och säger att de vill bo här nästa gång de kommer. De planerar flytta till Umeå där Michael har en forskartjänst väntande, han är doktor i DNA forskning på flodräkor. Monika är farmacist så jobb lär inte bli svårt för henne. Ett par jag kommer att sakna när de reser helt klart. De har lärt mig om Polen mer än någon nyhetssändning, media kunnat förmedla. Inte minst att det finns en stark socialdemokratisk rörelse som är emot den nuvarande polska konservativa regeringens isolationspolitik.

Lite fina omdömen:  Privat feedback:
Thanks for being a great host and helping us, you were so welcoming and accommodating. Nothing was too much for trouble. We feel like you enjoyed having us and much as we enjoyed staying.
Made to feel warm an welcome and we where very looked after. Loved staying here extremely good location and Anne is very knowledgable of the area and her dog and family are so nice would recommend to anyone. 🙂
We arrived rather delayed. Anne showed her most patient attitude and was at present when we – tired – arrived. She had arranged all the needed things and she made it clear how she would like our company to be.
An amazing place with an amazing lady named Anne with a small guy Axel who help with everything and is really lovely. Quiet and beautiful place not far from the city. Anne is a lovely person and we were very pleased to spend that little time with her. I would recommend this place for everyone. And big thank you for your help with our morning trip to Oslo, you do not even know how happy we were and still are.
Anne was a wonderful host! Her apartment is clean and comfortable and feels like home. She is welcoming and kind and generous and makes you feel right at home. The location is conveniently located next to a local bus line and my partner and I had no trouble getting around.

Airbnb

Tack till mina Annor som jag inte skulle klara mig utan.

 

 

 

 

 

 

 

Förödande internationell forskarkritik kring svensk upprättelse för vanvård

Har fått äran att delta i en internationell workshop med forskare om hur andra länder som gett ersättning för vanvårdade  – här kallade överlevare. Överlevarna omfattar såväl offren inom kyrkan som dem som som samhället tagit hand  och inser att Sverige inte agerat mer än möjligen pliktskyldigt för att få oss ur världen. Jag inser också att Barn över hela världen betalar/betalat ett högt pris för att de är barn och framför allt de barn som samhället och institutionerna tagit sitt ansvar för.

Medan länder som Irland, Australien, Canada med flera länder jobbar med bl.a överlevnadsgrupper som ger inte bara förhandlar om ekonomisk ersättning, utan  också om tillgång till allt annat som kan behövas för att få en upprättelse, som t.ex tandvård, utbildning, terapi,  har den svenska regeringen o och riksdagen begravt vanvårdsfrågan och överlevarna.

När Sverige vinner världsklass på att bli sämst i den sk ersättningen för vanvård 1920-1980, när Sverige fortfarande tvingar fosterhemsplacerade/HVB placerade att inte få träffa sina biologiska föräldrar bryter de inte bara mot konventionsrätten (Barnkonventionen) utan också mot barns behov om de så önskar ha en relation till sitt biologiska ursprung. 

I de länder som deltog fanns inte ett motstånd mot att barn behöver samhällsskydd – men att vid varje placering av barn skall finnas en återföreningsplanering, om där finns biologiska band. I Sverige vill jag modifiera detta med att arbeta för tvåpartsföräldrar, där fosterhemmet och den biologiska familjen är en del av barnets uppväxt och där barn själva när så önskar skall kunna välja var de vill bo eller om det skall fortsätta vara en tvåpartsfamilj.

Barn skall inte bli flyttgubbar/gummor som byter fosterhem, placeras om,  vilket idag sker i allt för stor omfattning. Socialarbetare kan inte förstå konsekvensen för de barn som drabbas, trots att vi vet sedan, Vanvårdsutredningen 1920-1980 hur illa många av de tidigare placerade mår idag. Att ta barn för s.k skydd innebär att också se barnet i nästa steg – vem är jag – vart tillhör jag.

En av deltagarna i dag en vuxen man, gift, barn, bra jobb (en av det som seminariet kallade överlevare istället för vanvårdade) berättar att han fortfarande känner sig som andra klassens medborgare därför att man berövade honom hans bakgrund, genom ständiga byten av institutioner och fosterhem.

I Australien finns gruppen ”de glömda barnen” engelska barn som så sent som på 70-talet tvångsdeporterade till familjer, institutioner i Australien och Nya Zeeland. De deporterades antingen på grund av deras egna beteenden men också som ett straff för föräldrar om inte kunde ta hand om sina barn. Philippa White och Cevrina Reed, Tuart Place, Australien,  säger att de skador som de här barnen fått är i stort sett irreparabla  och i de fall där barn som vuxna och föräldrar kunnat återförenats, har det tagit lång tid att bygga upp en relation och tillit, men att återföreningarna oftast blivit bra. Men gruppen har också en hög frekvens av självmord.

I Australien tittar man också på vilka konsekvenser ett omhändertagande kan få som vuxna även iom det är tveksamt om beteende i vuxentiden alltid kan härledas till barndomen. (Tuart Place, Western Australia primärt för gruppen överlevare  är en av staten sponsrad verksamhet där man arbetar med support för överlevare).

Ca 5,7 miljoner betalades ut i Sverige till 2 300 person, mer än hälften av de budgeterade anslagen ca 1,5 miljarder, användes aldrig och gick tillbaka till statskassan. 54 procent avslag för ersättning är den högsta i de länder som gett sk ersättning till överlevare. Forskare inom historia och barns villkor, f.d placerade barn, placerar barn ur ett barn- och människoperspektiv Sverige långt ner och talar om skandal. Givet borde varje f.d överlevare haft sin ersättning inklusive en lång rad till insatser utöver detta. Man inte bara gav gruppen förhoppningar om ersättning, man tog via avslagen ifrån dem deras sista hopp om samhällets ansvar för deras uppväxt. En muntlig ursäkt kan räcka för vissa men kombinationen med pengar ger ett kvitto på att samhället verkligen hade ett ansvar. Med andra ord en stor grupp överges igen.

Forskarna  säger också att frågan om ersättningen i deras länder inte varit enkel och framför allt kriterierna,  men att i stort alla har fått ersättning. På Irland fanns  politiska meningsskiljaktigheter, vilket gjorde  att man tvingades arbeta med flera olika grupper för att få fram en lösning på ersättningsfrågan. Patricia Lundy, universitet i Ulster sa att de inte ville ha några politiska egenintressen i en uppgörelse,  men att partierna på Irland splittrade genom att inte kunna se att partierna egentligen inte vare sig hade med eller ägde frågan utan bara skulle medverka i beslut om ekonomisk ersättning. Irland har en uppgörelse idag och processen pågår.

När Sverige säger att 250 000 kronor är ett högt belopp för överlevarna, förvånas forskarna, det är internationellt sett ett lågt belopp och att vi har ett enhetligt belopp för samtliga såg de som en bra lösning, barns lidande och utsatthet kan inte mätas i antal gånger av t.ex sexuellt utnyttjande, barn som misshandlas, far illa på annat sätt,  upplever var och en sin egen känsla  som kränkande för just dem. 

När det sedan framkommer att två överlevare som i vuxen ålder, efter 1980 som inte omfattas i ersättningslagen, utan blir skyldiga Svenska Staten 250 000 kr i rättegångskostnader, säger de bara skandal. Staten borde efterskänka detta och ge som i det här fallet,  Systrarna Rapp Johansson, för att kunna få sin uppväxt granskad så långt som möjligt och självklart säger  seminariedeltagarna, ska de ha samma rätt till ersättning som andra överlevare. Sofia Rapp Johansson kamp mot Svenska Staten är nu en internationellt spridd historia.

Barns brist på juridiska rättigheter är en svensk konstruktion, i flera av de närvarande länderna finns jurister som just jobbar för barn och att ta till vara deras rättigheter. Vare sig det nya förslaget till LVU eller Barnkonventionen som lag i Sverige, lyfter barn och överlevares rätt att få sin sak granskad av juridiskt kunnig. Samma sak gällde överlevarna 1920-1980, den offentliga rättshjälpen eller hemförsäkringarna gav möjlighet till jurisdisk hjälp, om inte sökande själv kunde betala. Många förlorade troligen för att de inte förstått eller att deras historia inte nådde fram, ytterligare en form av bestraffning från Samhällets sida, för sökande med funktionshinder av olika slag

Så Sverige ställ er i hörnet, upprättelsen var hafsig, byggde på en dålig lag och brast i ansvar för andra insatser och lämnade alla efter 1980 i ett tomrum.

Fortsättning följer.

 

Åsa Regnér vill inte kommentera barns rättsliga rättigheter

För en vecka sedan sände P1:s Kaliber ett inslag om gruppen efter 1980 som inte omfattas av ersättning för vanvård. Morgan Johansson gjorde där ett politiskt utspel där han erkände att ersättningsfrågan för 1929-1980 inte blev som tänkt. Men självklart inget om politiskt initiativ in i från riksdagen eller regeringen.

I slutet av förra veckan gjorde Aktuellt ett inslag med Sofia Rapp Johansson (inte sänt än) men som skulle visats förra veckan, angående hennes process mot svenska staten och hur hon och systern nu är skyldiga samma stat som var ansvarig för dem, 250 00o kr i rättegångskostnader. Det brinner när Staten ska ha betalt, 9 november går ärendet till Kammarkollegiet som avgör om det blir indrivning. En ansökan om anstånd behandlas i veckan.

Aktuellt bjöd in Åsa Regnér, Barn- äldre o Jämställdhetsministern som vägrade delta, samma sak med den så tidigare i Kaliber frispråkiga Morgan Johansson, integration o justitieminister.

Som fd ordförande för Riksförbundet Samhällets Styvbarn, blir jag inte upprörd, jag blir tvärförbannad, över en politiker som säger sig vilja göra Barnkonventionen till lag men samtidigt inte kan svara på om det är förenligt med att fd barn o idag unga vuxna inte har en chans att få sina ärenden prövade mot Staten utan att hamna i skuld till det samhälle som är ytterst ansvarig för placerade- omhändertagna barn.

Barn och gruppen fd foster och barnhemsbarn saknar röst, politikerna vet att locket på också får media att lägga ner frågorna. Barnminister för mig är numer barnorättvisministern som borde abdikera från sitt uppdrag.

 

Politikerna tar ifrån oss arbetet för ersättning av vanvård

Detta är kommentarer kring programmet Kalibers  ”Det dubbla sveket”  där jag har synpunkter på inte programmet men väl de sk ursäkterna från Ewerlöf, Morgan Johansson och beskrivningen av Maria Larssons roll.

Det är en ursäkt utan förbehåll eller förmildrande. Den vanvård ni utsatts för är en skam för Sverige.”

Morgan Johansson som var den minister som inledde den här processen är idag missnöjd med hur det till slut blev.

Hade jag fått vara kvar, då hade jag sett till att, dels att vi hade hanterat det här snabbare och sedan hade förmodligen också regelverket varit mer generöst än vad det till slut blev.

Morgan Johansson tillsatte en kommitté för att ta reda på hur man bäst kan ge de nu vuxna barnen upprättelse. Han berättar idag om varför han tyckte att det var så viktigt.

– Många hade blivit så pass illa behandlade att det hade fått det svårt att klara ett vanligt liv, att det innebar en ren ekonomisk skada för dem. Om du känner att du har blivit orättvist behandlad så för att du ska kunna gå vidare då krävs det att den som har behandlat dig orättvist faktiskt erkänner det och är beredd att ta ansvar.

Men Morgan Johanssons arbete med att ge barnhemsbarnen upprättelse avbröts i och med  Alliansens valseger 2006. I och med maktskiftet landade frågan hos den kristdemokratiska äldreministern Maria Larsson. Enligt Morgan Johansson så förhalade hon frågan.

– Det drog ut på tiden väldigt långt. De tillsatte bara fler och fler utredningar. Det drog ut väldigt långt på tiden.

Jag tycker att det är märkligt att Morgan Johansson först nu säger som det är, för det stämmer inte på en enda punkt. Faktum var att jag kvällen innan fick beskedet om avslaget, men inte kunde agera. Samma dag som Fredrik Reinfeldt enda gången som han uttalar sig i ersättningsfrågan, är Maria Larsson hemkallad från USA för att uttala sig. Morgan Johansson var inte positiv från början att medverka i filmen det krävdes en del jobb från Tomas Kanger att lyckas, se film Almedalsseminarium You Tube.

– Jag blev också väldigt beklämd när jag fick höra att nu tänker inte regeringen gå fram med någon ekonomisk ersättning, säger Morgan Johansson, som var missnöjd. I opposition hade han fått andra arbetsuppgifter, men tillsammans med en partikamrat i socialutskottet lyckades han till slut få upp frågan i riksdagen.

Nej Morgan så var det inte det var vi inom Styvbarnen som drev och hade politiska kontakter i riksdagen för att få en ändring. Mailen med Lena Hallengren:

16 sept 2011 12.59                                                                                                    ”Hej Anne, självklart vill vi träffa er. Jag hade tänkt ringa, men om ni har möjlighet att möta oss under tisdagen så är det självklart det bästa. från 9 på fm kan jag träffa er i riksdagen. Vi ska träffa Maria Larsson kl 19 på kvällen. Vårt mål är att regeringen ska känna maximal press och förstå att det bara får bli ett resultat. /Lena”

20 sept 2011                                                                                                                 Hej Anne, det var ett hyggligt möte ikväll. Maria vill att vi ska vara de som fäller avgörandet i de frågor som hon (uppenbarligen) haft svårt med övriga regeringen om. Hon förnekar budgetperspektivet… Vi står på oss om att utredningen gäller, att vi ska förtydliga där det behövs och hålla en tajt tidsplan. Nästa vecka ska vi få se utkast till texter, som inte gått att få fram i ett halvår… Då bollar jag gärna med dig. Tack för ditt viktiga arbete och engagemang, det är ju ni som gör hela processen möjlig. /Lena”

Slutligen varför säger inte Morgan Johansson att det var vi som drev frågan vidare och nu när du är i regering kan du göra rätt. Men S har inte visat ett enda intresse för dessa frågor som berör upprättelsen, och def inte för gruppen efter 1980. DU har all chans att göra jobbet inte minst genom att Ex Gratia efterskänka systrarna Rapps kostnader för processen mot staten.

Domaren Göran Ewerlöf var ordförande för ersättningsnämnden – den nämnd som skulle godkänna utbetalningarna. Så här efteråt tycker han att det är tragiskt att det är så många som har fick avslag.Ewerlöf hade fritt utrymme att lägga ribban det visar promemorian som han skickade till Regeringen ang hur han ansåg frågan skulle skötas. Politikerna hade aldrig ändrat Göran Ewerlöfs tolkningar. Vilket också Maria Larsson bekräftar.

Så här säger han idag:

– Det har varit det svåraste uppdrag jag har haft under hela min domarkarriär. Ersättningen skulle betalas ut till dem som varit utsatt för allvarlig vanvård. Det kunde handla om, misshandel, sexuella övergrepp, isolering eller barnarbete

ern-processbeskrivning-ewerlo%cc%88f

– De känner sig dubbelt kränkta. Först har de upplevt att de blivit kränkta som fosterbarn och sen så kommer de och begär ersättning och upprättelse av staten, och så säger staten nej till det. Då upplever många det som att staten inte trott eller tagit till sig av det man har berättat. Så har många framställt det till mig.

Nej vi valde inte i från Styvbarn, vi ansåg att antalet övergrepp aldrig kan mätas i kronor och ören, varje öde är ett trauma för den berörda, ett enda övergrepp kan skapa ärr för livet, men tvångsmatning, äta spyor, barnarbetskraft har samma effekt,  det är inte metoden av kränkning, det är kränkningen av utsatta barn. Det svenska beloppet var ur internationellt perspektiv oerhört lågt och i Norge anser man inte heller att ersättningen blev rättvis men 93 procent fick ersättning exklusive kommunernas. se nedan Göran Ewerlöf:

Nu valde man i Sverige att ha en hög ersättning, men att ställa stränga krav för att få den ersättningen. Man hade också kunnat välja att ha lägre ersättning och med lindrigare krav, så hade fler fått ersättning, men inte lika mycket. Det hade ju kunnat vara en väg man hade kunnat gå också om man hade velat.

Så här efteråt tycker Göran Ewerlöf att processen inte varit rättssäker. (Nej det har vi aldrig ansett eftersom hela processen var  som en rättegång vilket vår fråga inte handlade om.

På bloggen finns åtskilligt kring frågan, sökord: ersättning, vanvård, styvabarn

 

Slakten av Samhällets Styvbarnsförbund

Vem är nye ordförande Magnus Tängdén, för  http://Styvbarn.se. Detta fick vi fram är det förenligt med utsatta människors situation; Genuin Thai Svensk Massage JOHANNELUNDSGATAN 1 LGH 1001 506 40 BORÅS. Telefonnummer det finns inga uppgifter om telefonnummer Organisationsnummer:760311-XXXX-00002Namn:Genuin Thai Svensk MassageBolagsform:Enskild firmaStatus:Bolaget är aktivtAnsvarig:Tängdén, Magnus (40), Innehavare. EF Genuin Thai Svensk Massage Innehavare

Är det en akt av mänsklig omsorg

Sent vaknar de. Yrvakna över att i flera år manipulerats av Benny Jakobsson, som ambulerat mellan ordförande, förbundssekreterare och kassör. Det senare torde vara lönsamt sett ur aspekten att Socialstyrelsen betalat ut bidrag, men där pengarna inte använts till det som står i ansökan. För så är det när socialstyrelsen börjat betala blir det som en effekt beviljas år ut och år in,Trots att som i Styvbarnförbundet kört verksamheten i botten, använt pengarna till vad, undrar en utomstående funderare utesluten och bortkuppad av Benny Jakobsson, med benäget stöd av Yvonne Palm, Göteborg, Olle Hammarberg, Gotland, Robert Wahlström, Malmö mfl.

Benny Jakobsson har alltid haft en nedlåtande syn på den som saknar samma sk höga meriter som han själv, det är också sin doktorsgrad som han använt mot sina kritiker som betraktas som stollar. Men har också gett sig på yngre kvinnor i styrelsen, med löften om parisresa, åka med på alla resor etc. BJ har alltid gett sig på de sexuellt utnyttjade kvinnorna och framställt sig som en Guds lösning på problemen.

/Robert Wahlström v.Ordf. och f.d. Förbundsordförande Svara 1ElinO2016-09-29 13:52

Det finns många fina människor som bör på erfarenheter av övergrepp. Jag tror det snarare rör sig om mindervärdeskomplex och att man sökt upp ett forum där man kan hävda sig dom exeptionellt lyckad i relation till gruppen i stort. Eller vill man stjäla kunskapsbank och andras arbete och sedan publicera i eget namn? Skummisar är vad dom är. Tror ingen av dom lyckats göra karriär i akademiska sammanhang med i Styvbarn lyckades dom. Fy bubblan för svaga människor som söker sig till grupp där dom kan härska, splittra och förstöra. Håller med om att det är dumstrut. Skamvrån och en spark i baken dom bör få.

Behovet av Styvbarn handlade alltså om att göra akademisk karriär enligt Robert Wahlström.

Nu drabbas allt fler, av människor som stöttat Benny av samma sak. För att de ifrågasatt vad som skett med pengarna, försöket att ge bort Styvbarn till Knas-Hemma, givet i syfte att utöka sin egen makt. De som är namngivna är de som inte har mod att be om ursäkt, dansar kvar. Olle Hammarberg skriver först brev för att lyfta mig till skyarna för att en månad senare kvadda mig helt o springer Benny Jakobssons ärenden. Olle är besviken ja, men det är ju din sårade självkänsla inte den om alla medlemmar som behandlats illa o mer än få som trotjänaren, Kjell Björk, så nesligt sparkades i ryggen.

Idag har vissa bett om ursäkt/förlåtelse jag köper det för en person med maktbegär, kontrollbegär och psykopatiska drag kan med hot, överlägsenhet  och sk tillrättavisande framstå som den som har rätt. Jag upptäckte det först, ni andra valde sidan mot mig och därmed Samhällets Styvbarns undergång. Några har under åren insett jag har haft rätt men valde att lämna Styvbarn, alternativ blev uteslutna. När en förbundsstämma hyr in vakter för att stoppa medlemmar tillträde, vilket skedde i Göteborg för 2 år sedan visas det sanna ansiktet. Jag har svårt att tro att Styvbarn kan överleva, Benny Jakobsson har i flera år ändrat stadgar etc och haft full kontroll han lär inte flytta på sig men fortsätta med stöd av Robert Wahlberg i Malmö misskreditera kritiska medlemmar. Som fd ordförande, försök att bli av med Krister Lumme, hedersmedelm, vem kommer på att utesluta en hedersmedlem! Benny och Robert.

Här kommer ett utdrag ur den demokratiska styrelsens skrivelser, styrelsen består av tre ledamöter och valberedning Yvonne Eriksson, Stockholm, den enda i Stockholmsstyrelsen som tilläts sas hjälpa dem som sökte pengar. Att hon sedan höll noga reda på vilka som fick har kommit fram senare. Förbundet ville ha del av ersättningen. Benny Jakobsson fick ersättning, vilket är mig en gåta. Men pskopatdrag klarar också att manipulera Ersättningsnämnden. Historier med grövre inslag av vanvård nekades. Benny var känd som Vidkärrs Barnhems egen skvallerbytta och kom enligt dem som var där lindrigt undan jämfört med andra.

2016-09-29. Publicerat av Krister Lumme.

Att tysta kritik har alltid varit de största hotet mot korrupta sammanslutningar oavsett om de handlar om organisationer eller vad det månde vara. Ytterst är det alltid odemokratiska individer som ställer dagordningen. Att tysta det fria ordet där några få anser vad som ska sägas och vad som inte får sägas visar på ett tänkesätt där man mest skyddar sig själva och inga andra.

Samhällets Styvbarns korrupta styrelse visar allt mer detta fula ansikte om att tysta och att hävda egen förträfflighet gentemot andra. Hemsidan har idag blivit ett forum där en enda man tillsammans med Webbmaster avgör vad som får meddelas till medlemmarna. Face Boksidan är kontrollerad av en lierad individ som sitter och censurerar vad han tycker är det enda rätta. Medlemmarna får inte ventilera vad de tycker därför att de själva ska kontrollera allt som skrivs tillsammans med diktatoriska förtecken. Kommer någon med kritik mot deras sätt att leda Förbundet stängs de sonika av med alla medel. Inte konstigt att över tusen medlemmar lämnat Förbundet som öppet bedriver en censur som ytterst är riktat mot de medlemmar som sökt sig till Förbundet i att få hjälp och stöd men som av den Trojka som sitter idag blir nedtystade och kränkta för att de vill yttra sig.

Skammen flyter allt mer i Förbundet. Inom Samhällets Styvbarn har det i mångt och mycket alltid varit så. Symtomatiskt är det skadade individer från barndomen som agerat vilket det tydligt visas än en gång. Nu öppet och tydligt ifrån den odemokratiska självtillsatta styrelsen. Man har inte gjort upp med sig själva eller sökt hjälp för sitt beteende. Därför måste Förbundet nästa gång en styrelse tillsätts i första hand se till att de som ska sitta och företräda andra inte har ett ok de bär på där de främst företräder sig själva i stället för dem de ska hjälpa och stödja.

Symtomatiskt visar Trojkan och då i synnerhet tre av dem detta ansikte dagligen med helt befängda kommentarer som inte tillhör ett öppet demokratisk förbunds agerande. Därför måste Trojkan som idag anser sig vara Förbundet lämna omgående. De har inget att göra i ett demokratiskt förbund. De är en samling odemokratiska individer som fortfarande bär på misstänksamhet mot andra som de fortfarande har med sig från barndomen där deras kontrollbehov i att även på detta sätt hävda sig visas dagligen vilket gör att de är de sämsta tänkbara individerna att företräda andra.

Därför. Ni som idag tagit över i Förbundet med de odemokratiska medel ni tror er förfoga över. Lämna omgående över till människor som vill hjälpa andra i stället för att använda dem som man ska hjälpa för eget behov där ni mer stjälper än hjälper. Ni har inget mandat i att hävda den odemokratiska agenda ni bedriver. Ställ era platser till förfogande innan ni får lämna allt med den skam ni redan bär på och som idag blir allt mer tydligt symtomatiskt om vilka ni egentligen är.

Robert Wahlström v.ordf RFSS Svara 2-1Krister Lumme2016-09-29 17:38

En fd ordf visar än mer här vad han egentligen menar… Ja, vi få fortsätta att höra alla dessa förtal och den ordbajs som väller ut ur Lumme och hans medhjälpare. Inget av det som han försöker framföra äger en uns av sanning. Texterna är helt barskrapade på tänkande ochden galla som man spyr över sina medmänniskor kommer säkert att analyseras av den framtida forskningen. Jag kan bara beklaga er i de fyras gäng. Era tarvliga försök att bortse från demokratiska beslut och den medverkan ni haft enligt alla protokoll och tagna beslut,visar hur djupt ni sjunkit i allas ögon. Jag vet inte om ni kan knyta era skosnören själv, men på den nivån hör era argument och märkliga utfall hemma. Vi har upptäckt den bittra sanningen att ni inte tycks ha förstått det som skrivits och det som är protokollförts. Det är nu mer än klart att ni fyra inte är en del av lösningen för förbundet. Ni är en del av problemet. Är ni så kloka som ni vill göra sken av, så kan ni säkert också räkna ut vad som följer på dessa skrifter ni sprider för att göra så mycket skada som möjligt ni kan för RFSS.

Robert Wahlströms intellektuella höjder förbluffar. PS som bäst hade Styvbarn 1 700 medlemmar, idag finns under 400 och under 2017 krymper det än mer.

länkar:Uppmaning till Trojkan. Lämna tillbaka Riksförbundets heder som ni stulit.

Barnkonventionen det stora skämtet

Nästa år ska Barnkonventionen bli lag. Åsa Regnér klappar sig på huvudet och Stefan Löfven har uppfyllt kvoten för engagemang för barn. Halleluja. Vilket djävla skämt. Barnkonventionen som lag kommer inte att förändra något som blir bättre för barnen, hade Barnkonventionen betytt något hade rättsväsendet redan nu förberett sig för detta. Men fortfarande i vårdnadsmål skrivs att pappan är bättre, allt mer sällan modern, att tillgodose barnets behov. Var finns barnet i skrivningen, det är de vuxna som har företräde och tolkningsrätt och så kommer det att förbli. Halvsovande jurister och nämndemän i domstolarna, merparten män, skapar domar som får vittgående konsekvenser för barnets framtid. En hatande pappa som via barnet hämnas mamman eller tvärtom ställer barnet i skuggan och de vuxnas spel i solen. Domstolarna tillåter att barn är bönderna i det cyniska schackspelet med levande människor. Består rätten kanske av män som hatar kvinnor och som får sitt utlopp i att offra barnet som en ljuv hämnd. Har nämndemän/kvinnor egna barn? Det tror inte jag.

Det finns inga krav på att domstolarna skall skaffa kunskap om barnkonventionen eller utbildning. Detta gäller också förvaltningsdomstolarna. Körkortsfrågor, skatter väger tyngre än barns rättigheter i Rättsväsendet.

Att inte kunna stoppa barnäktenskap, att inte ha en regering som kan tvångsupplösa barnäktenskap är andra exempel på ointresset.

En vän på Facebook skrev att unga juriststudenter hjälper fattiga, kvinnor etc. Ja det kostar dem inte ett öre, men den dag de är färdiga försvinner också idealismen.

Jag litar inte på rättssystemet kommer aldrig att göra. Ett rättssystem som straffar barn för att de driver sina frågor i domstol är och förblir ett rättsväsende för den som har pengar. Eftersom både den borgliga och nuvarande regeringen urholkat vanliga människors möjligheter till att få en fråga avgjord i domstol, återstår plånboksgruppen där pengarna är obefintliga.

Att Barnkonventionen skulle få tyngd i rättsväsendet, glöm det. Det är samma jurister, domare, nämndemän, socialtjänst som tidigare.

Två färska fall:

Barn boende hos mamman, fungerande socialt, ekonomiskt beslutar Tingsrätten att pappan ska få boendet eftersom han bäst tillgodoser barnets behov. Umgänget har inte varit problem, men pappan har aldrig förlåtit modern för att hon lämnade honom.

Pojke med funktionshinder, uppväxt hos mamman, förlorar vårdnaden då pappan är bäst att tillgodose barnets behov. Pappan har hela tiden motarbetat insatser som hör samman med funktionshindret. Efter domen tillåter han inte pojken träffa sin mamma. Umgänget fungerade bra innan domen. Pappan hämnas mamman och använder barnet med stöd av svenskt rättsväsende.

Jag har läst och följt ärendena så jag vet vad jag talar om.